Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Opłaty notarialne
opłaty : kredyty : wycena nieruchomości

opłaty notarialne Nabywając nieruchomość musimy być przygotowani na uiszczenie dodatkowych opłat z nią związanych. Jedną z nich są opłaty notarialne. Dlaczego musimy pokrywać opłaty notarialne i dlaczego istnieje wymóg aktu notarialnego do przeniesienia własności, otóż odpowiedź jest banalna: ponieważ taki wymóg stawia nam litera prawa, a ustawodawca chce zapewnić państwową kontrolę obrotu nieruchomościami. W przypadku obrotu nieruchomościami zastrzeżono obowiązek dochowania aktu notarialnego po rygorem nieważności- art. 73§2 kodeksu cywilnego. Formalne wymagania aktu notarialnego określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa wysokość maksymalnej stawki notarialnej i jest ona zależna od przedmiotu transakcji:
1) do 3 000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Maksymalna stawka opłaty (taksy) notarialnej, niezależnie od wartości jej przedmiotu, nie przekracza kwoty 10 tys. zł. I tak za sporządzenie aktu umowy sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i innych praw spółdzielczych, a także za ustanowienie hipoteki zabezpieczającej wysokość opłaty notarialnej dzieli się przez dwa (1/2 taksy notarialnej) -§6 rozporządzenia. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą wysokość opłaty notarialnej dzieli się przez cztery (1/4 taksy notarialnej).

Trzeba pamiętać także, że notariusz za wykonanie czynności poza siedzibą kancelarii może ustalić wyższe wynagrodzenie liczone za każdą godzinę od momentu opuszczenia kancelarii do chwili powrotu i tak w godzinach od 8.00-20.00 stawka za godzinę wynosi 50 zł, zaś stawka za każdą godzinę w porze nocnej (od 20.00) wynosi 100zł. Kolejną opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Oblicza go notariusz ( stawka podatku wynosi 2% ceny sprzedawanej) i to on dokonuje wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Za złożenie księgi wieczystej- opłata sądowa wynosi 60 zł. Wysokość opłaty za wiosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 200 zł. Przed podpisaniem aktów notarialnych warto uzgodnić z notariuszem wszystkie opłaty.

Pozostałe opłaty jakie nam może przyjść zapłacić to: wycena nieruchomości, wpisowe do spółdzielni, podatek od nieruchomości, informacja do gminy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Wymienione opłaty nie są uiszczane za pośrednictwem notariusza. Jak widać zakup nieruchomości związany jest z bardzo wieloma kosztami, więc warto je wszystkie obliczyć i sprawdzić czy nas na to stać przed jej zakupem.

Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.