Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie
działka : własność nieruchomości : nieruchomość gruntowa

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenieWłasność możemy nabyć na kilka sposobów: przez przeniesienie własności, dziedziczenie, przez wywłaszczenie, zasiedzenie lub zawłaszczenie porzuconej rzeczy. Przedstawię jedną z najstarszych form nabycia własności nieruchomości, którą jest zasiedzenie.

Zasiedzenie umożliwia nam nabycie prawa własności przez długotrwałe jej posiadanie. Instytucja zasiedzenia jest uregulowana w rozdziale II kodeksu cywilnego i tak artykuł 172 kodeksu cywilnego mówi nam: "posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze." Przez zasiedzenie możemy nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej, a także nabyć prawo użytkowania wieczystego oraz niektóre służebności gruntowe, jak mówi art. 292 kodeksu cywilnego możemy ją nabyć "tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia", czyli np. jeśli mamy służebność drogi koniecznej bieg jej zasiedzenia rozpoczyna się z dniem, w którym utwardziliśmy tą drogę ("trwałe, widoczne urządzenie"). Artykuł 172 kodeksu cywilnego wymienił nam przesłanki niezbędne do zasiedzenia nieruchomości (takie same SĄ w przypadku rzeczy ruchomych), a my zajmiemy się ich wytłumaczeniem. Posiadanie samoistne zachodzi, gdy dana osoba traktuje siebie jak właściciela i zachowuje się też tak w stosunku do nieruchomości, pamiętajmy, że nie uzasadnia zasiedzenia posiadanie zależne, czyli najemca, zastawca, dzierżawca, użytkownik . Ciągłość posiadania, tzn. posiadanie nie było przerwane, przy postępowaniu sądowym odrębne przepisy działają na naszą korzyść w udowodnieniu nieprzerwanego posiadania, gdyż " domniemywa się ciągłość posiadania" - art. 340 kodeksu cywilnego. Kolejna przesłanka upływ terminu zasiedzenia jest zależny od następnej, czyli dobrej albo złej wiary. Wytłumaczmy najpierw co to jest ta dobra wiara.

"Posiadaczem w dobrej jest ten kto pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu wykonywane prawo do rzeczy. Dobrą wiarę wyłącza wiedza przeciwna oraz niedbalstwo", pamiętajmy jednak, że posiadaczem w złej wierze jest zawsze osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy, a ta umowa nie została sporządzona w formie aktu notarialnego. Wiec jeśli jesteśmy posiadaczem w dobrej wierze obejmuje nas 20-letni termin zasiedzenia. Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się kiedy nieruchomość zaczynamy użytkować, co musimy później przed sądem udowodnić, np. płaceniem podatków, zeznaniami świadków. Jeśli spełniliśmy wszystkie wymagania i upłyną już odpowiedni czas występujemy z wnioskiem do sądu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie (postępowanie nieprocesowe). We wniosku musimy wskazać świadków, którzy poświadczą okres posiadania nieruchomości, a dodatkowo załączamy dokumenty geodezyjne nieruchomości. Wpis sądowy stwierdzający nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie wynosi 2000 zł, a samo nabycie jest opodatkowane (stawka 7%).

Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.