Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Co to jest lokal z punktu widzenia litery prawa i analiza rynku największych lokali w Polsce
nieruchomość lokalowa : lokale użytkowe : lokale handlowe

nieruchomość lokalowa Jak mówi definicja nieruchomość lokalowa inaczej zwana lokalem wyodrębnionym lub samodzielnym lokalem jest to nieruchomość, powstała z wyodrębnienia z nieruchomości macierzystej celem ustanowienia odrębnej własności lokalowej. Z prawnego punktu widzenia jak mówi art. 46. § 1. Kodeksu cywilnego "Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności." W naszym wypadku będą to części budynków, czyli lokale określone przepisami ustawy o własności lokali art. 2. 2. " Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne."

A w praktyce musi to stwierdzić starosta na podstawie tego samego artykułu 2. 3. "Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia." To wszystko oznacza że w praktyce mamy do czynienia głównie z budynkami podzielonymi najczęściej na lokale mieszkaniowe, muszące również spełniać określone przepisami kryteria. Oznacza to tyle, że część zamieszkałych dzisiaj mieszkań wbrew pozorom, bez kosztownej modernizacji nie, ma możliwości zostać w świetle prawa uznanych za takie. Prócz lokali często w przepisach prawnych przewijają się tzw. lokale użytkowe. Mogą to być lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne. Kryteria jakie muszą spełniać wspomniane lokale użytkowe danego typu też są ściśle określone odpowiednimi przepisami. Jak widać uzyskać prawo wyodrębnienia danego lokalu na cel mieszkaniowy lub komercyjny wbrew pozorom nie jest takie proste. Już z przytoczenia samych podstawowych przepisów dotyczących tej materii, wynika że czasami, zwłaszcza w przypadku starego budownictwa, aby uzyskać status lokalu być może trzeba będzie nieźle się nabiegać po urzędach i sporo zainwestować.

Na temat wspominanych wcześniej lokali użytkowych, a konkretnie tych największych Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o. o. przeanalizowała i opublikowała ciekawy raport podsumowujący ogłoszenia związane z wynajmem lub sprzedażą lokali wielkopowierzchniowych w Polsce w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wynika z niego, że najwięcej tego typu ofert pochodzi z województwa mazowieckiego. W sumie wszystkich w całym kraju w tym okresie opublikowano 1850. Pod uwagę brane były wszystkie ogłoszenia o lokalach powyżej 100 mkw. Według zamieszczonego na stronie www.tai.pl sprawozdania prawie 1/3 wszystkich ofert przypada na Mazowsze drugie miejsce z 224 ogłoszeniami zajął Śląsk. Listę zamykają województwa: lubuskie i podkarpackie z kilkudziesięcioma. Jeżeli brać pod uwagę tylko miasta, to jak się nietrudno domyślić w czołówce znalazły się: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań. Najczęściej, bo w 1/3 oferowano w dzierżawę, wynajem lub do sprzedaży lokale o powierzchni nie przekraczającej 200mkw. Zaskakująco dużo było również największych lokali o powierzchni ponad 700mkw, prawie 500.
Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.