Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Przepisy prawne

Przepisy prawne dotyczące nieruchomości, gruntów i działek.

użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

nieruchomości rolne : prawo własności
Jak mówi nam art. 46 kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Nieruchomości możemy podzielić na: gruntowe, budynkowe lub lokalowe. My poświęcimy dziś naszą uwagę nieruchomości gruntowej, a w szczególności użytkowaniu wieczystemu, które jest ściśle z nią związane.

opłaty notarialne

Opłaty notarialne

opłaty : kredyty : wycena nieruchomości
Nabywając nieruchomość musimy być przygotowani na uiszczenie dodatkowych opłat z nią związanych. Jedną z nich są opłaty notarialne. Dlaczego musimy pokrywać opłaty notarialne i dlaczego istnieje wymóg aktu notarialnego do przeniesienia własności, otóż odpowiedź jest banalna: ponieważ taki wymóg stawia nam litera prawa, a ustawodawca chce zapewnić państwową kontrolę obrotu nieruchomościami.

nieruchomości

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie.

działka : własność nieruchomości : nieruchomość gruntowa
Własność możemy nabyć na kilka sposobów: przez przeniesienie własności, dziedziczenie, przez wywłaszczenie, zasiedzenie lub zawłaszczenie porzuconej rzeczy. Przedstawię jedną z najstarszych form nabycia własności nieruchomości, którą jest zasiedzenie.

analiza rynku

Co to jest lokal z punktu widzenia litery prawa. Analiza rynku największych lokali w Polsce

nieruchomość lokalowa : lokale użytkowe : lokale handlowe
Jak mówi definicja nieruchomość lokalowa inaczej zwana lokalem wyodrębnionym lub samodzielnym lokalem jest to nieruchomość, powstała z wyodrębnienia z nieruchomości macierzystej celem ustanowienia odrębnej własności lokalowej. Z prawnego punktu widzenia jak mówi art. 46. § 1. Kodeksu cywilnego Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty)
Copyright 2008. All rights reserved.