Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Własny dom
dom : budowa domu : projekt budowlany

Własny dom Własny dom to marzenie wielu Polaków. Jednak, z powodu kosztów, niewiele jest osób, które decydują się na kupno tzw. domu pod klucz. Najczęściej wszystko zaczyna się od działki. Kiedy już posiadamy wymarzoną działkę budowlaną oraz projekt domu chcielibyśmy się od razu wziąć za jego budowę, jednak te dwie rzeczy nie wystarczają do rozpoczęcia budowy. Wcześniej musimy uzyskać szereg zaświadczeń i pozwoleń.

Jak mówi nam art. 28 ust.1 Prawa budowlanego "roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę". Co to jest to pozwolenie na budowę? Definicja ustawowa(ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, art.3 pkt.12) mówi nam, że przez pozwolenie na budowę "należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Jak wynika z przepisów, aby uzyskać pozwolenie na budowę musimy odwiedzić kilka urzędów, a także wypełnić kilka czasami kilkanaście dokumentów. Potrzebne formularze urzędowe możemy pobrać ze stron internetowych lub osobiście odebrać w urzędzie. Oprócz wypełnienia wniosku musimy do niego dołączyć następujące dokumenty: projekt architektoniczno-budowlany, projekt budowlany, projekt zagospodarowania działki lub terenu, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie projektanta o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz ewentualne upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w naszym imieniu (oryginał lub notarialny odpis). Te wszystkie dokumenty musimy złożyć w starostwie powiatowym (zazwyczaj w wydziale architektury i budownictwa), a potem musimy czekać na decyzję, która powinna zostać wydana nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawie bardziej skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje prezydent miasta (jeśli jest to miasto na prawach powiatu), albo starosta, staje się ona prawomocna po 14 dniach, chyba że wpłyną odwołania stron. Budować dom możemy bardzo długo, lecz jeśli nie zaczniemy budowy w ciągu dwóch lat od wydania pozwolenia, lub przerwa w budowie będzie dłuższa niż dwa lata to decyzja wygasa.

Własny dom Wiele osób może się też zastanawiać co ma zrobić w przypadku gdy nabyło od kogoś dom w stanie budowy. Ustawa o prawie budowlanym dopuszcza także taką możliwość- musimy się postarać o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę(art. 40 ustawy o prawie budowlanym)- za zgodą strony, której wydano decyzje na rzecz innej osoby. W tym celu również musimy się udać do starostwa, a obok podstawowych dokumentów takich jak np. projekt budowy musimy wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pamiętajmy przy tym, że pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu wygasła.

Jak widzimy budowa domu, może nastręczyć nam mnóstwo problemów, a przy tym niepotrzebnych nerwów. Zanim zdecydujemy się na jego budowę warto zastanowić się czy nie łatwiej kupić już gotowy dom. Tym Państwu, którzy mimo wszystko zdecydowali się na budowę własnego gniazdka pozostaje tylko życzyć powodzenia i wytrwałości przede wszystkim w "maratonie" po urzędach.

######### Daniel Libeskind
######### Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
######### Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
######### Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
######### Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
######### Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.