Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Twierdza Boyen
Perła architektury obronnej : Twierdza Boyen

Twierdza Boyen Jednym z najciekawszych architektonicznie miejsc w Polsce, związanych z historią jest twierdza Boyen w Giżycku na Mazurach. Wśród wielu ruin, które są dowodem jak burzliwa była historia naszych ziem, ta twierdza zachowana w idealnym niemal stanie jest wspaniałym przykładem mistrzostwa architektury obronnej.

Została zbudowana w latach 40. XIX wieku na polecenie Króla Prus Fryderyka Wilhelma IV z dynastii Hohenzollernów. Plany budowy sięgają początku XIX wieku, ale dopiero w roku 1843 rozpoczęły się prace. Autorem projektu był Johann Leopold Ludwig von Brese, generał piechoty oraz inżynier, który znany jest z autorstwa elementów projektu Twierdzy Poznań.

Obiekt ma powierzchnię ponad 70 ha, zbudowany jest na planie sześciokąta, ma kształt niesymetrycznej gwiazdy, dzięki czemu linia murów, wynosząca około 2300 metrów, jest na całej swej długości ustawiona pod ostrym kątem do atakujących, Twierdza Boyen dzięki czemu lepiej potrafi wytrzymać ostrzał artyleryjski gdyż energia pocisków jest kumulowana przez grubszą warstwę cegieł i ziemnych nasypów. Ten typ fortyfikacji upowszechniał się i rozwijał w związku z rosnącą rolą artylerii na polu bitew oraz przy zdobywaniu warowni. Projekt był wynikiem doświadczeń pruskich oficerów z okresu wojen napoleońskich.

Zewnętrzny pas umocnień składa się z murów ceglasto-kamiennych z otworami strzelniczymi, Twierdza Boyen tak zwanego muru Carnota, oraz wałów ziemnych. Na kompleks obronny wewnątrz murów, które w najszerszym miejscu mają po 12 metrów, składały się bunkry artyleryjskie (tak zwane kojce), sześć schronów, stanowiska artylerii, oraz koszary, laboratorium prochowe, arsenał i inne. Częścią obiektu były też budynki gospodarcze, w tym na przykład piekarnie. Twierdza Boyen

Pancerna kopuła, która była głównym punktem oporu znajdowała się w betonowym stanowisku o grubości 3 metrów, a z wierzchu chroniona była przez stalowy pancerz. Całkowita waga tej kopuły przekraczała 9 ton. W obrębie twierdzy znajdowało się ponad osiemdziesiąt stanowisk bojowych dla piechoty. Załogę twierdzy stanowiło około 3000 żołnierzy. Prowadziły do niej dwie drogi i cztery bramy: Kętrzyńska, Giżycka, Prochowa oraz Wodna. Twierdza Boyen

Nazwa pochodzi od nazwiska feldmarszałka pruskiego, Hermanna Ludwiga Leopolda Gottlieb von Boyen, ministra wojny z lat 1814-1819 i 1841-1847, który był jednym z inicjatorów budowy.

Niektóre z fragmentów kompleksu twierdzy są autorstwa majora Westphala. Trzy z sześciu bastionów twierdzy nazwane zostały imionami feldmarszałka von Boyena: Herman, Ludwig i Leopold, a trzy pozostałe noszą nazwy Recht (niem.: Prawo), Schwert (niem.: Miecz) oraz Licht (niem.: Światło) i odnoszą się do jego herbu. Twierdza Boyen

Nad budową czuwali generałowie pruskiej armii von Grolmann, von Krauseneck i von Aster, który kierował pracami przez kolejne lata.

Twierdza Boyen jest jednym z elementów łańcucha umocnień, które broniły Prusy Wschodnie od strony Rosji. Znajduje się w przesmyku miedzy jeziorami Niegocin i Kisajno, który to przesmyk ma strategiczne znaczenie dla regionu. Dziś jest bezsprzecznie najlepiej zachowaną twierdzą tego typu w Polsce i stanowi atrakcję turystyczną, oraz swoisty pomnik historii.

Na zakończenie wspomnę o jednej z ciekawostek twierdzy, którą jest stacja gołębi pocztowych. Twierdza BoyenW okresie, gdy twierdza pełniła swoje funkcje, był to ważny, strategiczny element jej obronności. W okresie I wojny światowej dzięki gołębiom miała stałą łączność z Królewcem czy tak odległymi obszarami niemieckiego imperium jak Szczecin czy Wrocław.
Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.