Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
#########
mapa strony strona główna
#########

Architektura gotycka i jej przykłady
gotyk : Santa Maria Novella: Santa Maria della Grazie : Pałac Dożów w Wenecji

Ostatnim stylem budownictwa w średniowieczu jest architektura gotycka. Za miejsce rozwoju tegoż stylu uważa się Francję, ojczyznę gotyku (już polowa wieku XII w), później Anglię, a w XIII w. dalsze państwa europejskie np. skandynawskie czy państwa środkowej Europy. Nazwa architektury gotyckiej wywodzi się od barbarzyńskiego plemienia Gotów. Jednakże, jak podkreślają znawcy sztuki, Goci nie mieli nic wspólnego z rozwojem tego stylu. To Włosi użyli tejże nazwy obarczając nowy rozwijający się kierunek w sztuce jako wytwór barbarzyństwa. Co ciekawe, ta negatywna opinia Włochów przetrwała aż do XVIII w. Dopiero wtedy pojęta została konstruktywna i wspaniała rola gotyku w dziejach rozwoju architektury.

Czym się cechuje sztuka gotyku? Przede wszystkim gotyk to lekkie, strzeliste budowle o przestrzennych wnętrzach o wspanialej harmonii konstrukcji i architektury. Formy zaczyna cechować dynamizm w przeciwieństwie do konstrukcji klasycznych. Wyodrębnione zostały żebra i filary, sklepienie jest lekkie. Po przez rozwój stosowania konstrukcji szkieletowej, możliwe stało się stosowanie dużych przestrzeni (służyły temu podpory). Zaczęto używać dużych otworów przeszklonych w celu pozyskania znacznej ilości światła w pomieszczeniu. Do budowy ścian, których nie tynkowano stosowano cegłę paloną lub kamień ciosowy. W krajach skandynawskich używano przede wszystkim cegły, a na południu przeważnie kamień.

Okres rozwoju architektury gotyckiej dzieli się na trzy okresy. Wczesny gotyk charakteryzuje się przejściem z romańszczyzny do gotyku. Pełny gotyk to doskonałe lekkie i precyzyjne budowle. Natomiast późny gotyk to wymyślna ornamentacja, dekoracyjność i przywiązanie do detali. Za najwybitniejsze osiągnięcie w architekturze gotyku jest sklepienie żebrowe.

Przykładem architektury gotyku we Francji jest kościół ST. Denis, katedra Notre Dame, katedra w Beauvais, trójnawowa katedra w Amiens oraz katedra w Reims. Natomiast w Niemczech pojawia się niespotykana we Francji strzelistość rozwiązań. W tymże okresie wybudowano ogromne budowle np. w Kolonii, katedrę w Strasburgu czy w Ulm. Na szczególną uwagę wśród konstrukcji włoskich tego okresu zasługują Pałac Dożów w Wenecji, kościół Św. Trójcy oraz Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore we Florencji, kościół Santa Maria della Grazie w Mediolanie oraz katedra również w tym miesicie. W Anglii wymienić można katedrę w Canterbury, katedrę w Salisbury, katedrę w Worcester, katedrę w Winchester i opactwo w Westminster.

W Polsce rozkwit sztuki gotyckiej przypadł na wiek XIV i XV. W tymże okresie powstało wiele budowli o charakterystycznych cechach architektury tegoż okresu. Jednakże były one o wiele skromniejsze niż te, które budowano u zachodnich sąsiadów Polski. Do najważniejszych konstrukcji tego okresu zaliczyć należy: kościoły tj. NMP, Św. Katarzyny, Dominikanów i Bożego Ciała w Krakowie; katedry we Wrocławiu i Gnieźnie, kościół Św., Jana w Toruniu, kościół NMP w Gdańsku, kościół pocysterski w Pelplinie, zamek zakonu krzyżackiego w Malborku, zamek w Lidzbarku, Sukiennice w Krakowie, Żuraw Portowy w Gdańsku, Uniwersytet Jagielloński i inne.Santa Maria del fiore


Amiens Katedra

Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.