Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Certyfikaty ekologiczne w budownictwie
Budownictwo : Certyfikaty ekologiczne w budownictwie

Certyfikaty To jak dziś wygląda przyroda wokół nas, jest w dużej mierze wynikiem działalności naszych przodków. Natomiast my kształtujemy jej obraz na przyszłość, w jakim żyć będą przyszłe pokolenia. To prosta prawda, która coraz lepiej jest rozumiana przez wszystkich, a przy tym wreszcie znajduje wyraz w szerokorozumianej gospodarce.

Współcześnie także w budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na ekologię i ten trend trafił również do polski. Myliłby się jednak każdy, kto takie podejście uzna za fanaberię ludzi bogatych, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Dziś, na szczęście, można dbać o środowisko, a przy tym oszczędzać. Przymiotnik ?ekologiczny? nie znaczy już ?kosztowny?, dziś znaczy właśnie ?oszczędny?.

Jedną z form wdrażania ekologicznych technologii w budownictwie są certyfikaty wystawiane zwykle przez międzynarodowe organizacje, dzięki którym promuje się nowoczesne techniki i metody produkcji materiałów budowlanych, oraz różnorodne systemy wyposażenia. Niosą one ze sobą wysokie standardy gwarantujące najwyższą jakość i walory. Certyfikaty

W przypadku materiałów budowlanych za kryterium niezbędne do przyznania certyfikatu jest wymóg, aby składały się w przynajmniej 85% z surowców odnawialnych, albo z surowców mineralnych. Ocenia się przy tym, jaki wpływ mają te materiały czy technologie na człowieka, na jego zdrowie, jakie posiadają walory użytkowe, a także to, jaki wpływ w krótkiej i dłuższej perspektywie wywierają na środowisko przyrodnicze.

Za certyfikatami ekologicznymi kryją się technologie, które u podstawy mają rozwiązania zapewniające oszczędzanie energii. Dotyczy to układów grzewczych, termowentylacji czy nowoczesnych i niejednokrotnie nowatorskich metod ocieplania budynków. Do takich należą systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, jak energia geotermalna, słoneczna, wiatrowa, wodna czy pompy ciepła. Certyfikaty

Co ponadto osiągniemy stosując określone certyfikaty? Pierwsza korzyść to dom zbudowany z elementów ekologicznych, o minimalnej szkodliwości dla środowiska, umożliwiający oszczędzanie energii, gazu czy wody. Podstawowym kryterium oceny jest tu długofalowa korzyść związana ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji.

Poza tym certyfikaty wiążą się ze sporymi ulgami budowlanymi, a to już przekłada się na konkretny zysk. Z jednej strony klient decydując się na taki dom, zapłaci za niego mniej, z drugiej strony firma, która stosuje certyfikaty ekologiczne w budownictwie obniża swoje wydatki, przez co zwiększa konkurencyjność, ma szansę poszerzyć grono klientów, ponadto zyskuje prestiż, który jest wartością niezwykle ważną w dla przedsiębiorcy. Certyfikaty

Reasumując, certyfikaty ekologiczne są już faktem i jest pewne, że nadal będą się rozwijać. Każdy, kto myśli o własnym domu powinien zainteresować się nimi, jeśli ma na względzie stan środowiska naturalnego, a także, jeśli chce znaleźć racjonalne sposoby na oszczędności w eksploatacji swojego domu. Natomiast firmy budowlane, a przede wszystkim producenci materiałów budowlanych, powinni jak najszybciej postarać się o te certyfikaty, aby nadążać za potrzebami klientów oraz trendami na rynku, które jak się wydaje, już na trwałe zagościły w tym segmencie przemysłu.
Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.