Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Unia zmienia prawo dotyczące kredytów konsumenckich
kredyty: kredyty zagraniczne : unia europejska

Jeżeli kiedykolwiek kupiłeś telewizor czy pralkę na kredyt powinien zainteresować Cię ten artykuł. Traktuje on o zmianach jakie na rynku kredytowym już wkrótce zajdą. Unia Europejska postanowiła ujednolicić prawo dotyczące tej materii w całej Zjednoczonej Europie. W końcu prawo będzie chroniło konsumenta i może dzięki temu mniej będzie kredytów z setkami gwizdek i ukrytych punktów umowy. Ale może zacznijmy od początku.

Kredyt jak mówi definicja to zobowiązanie przekazania kredytobiorcy przez kredytodawcę pewnej określonej w umowie sumy pieniędzy do dyspozycji z przeznaczeniem na określony cel. Ponadto we wspomnianej umowie kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz zapłacenia prowizji. Tyle z definicji jaka jest praktyka każdy wie. Nic odkrywczego tutaj nie ma, jednak umowa może być tak skonstruowana, że kredyt, który wydawał się niesamowitą okazją będzie zmorą na długie lata. Wysokie koszty, ukryte opłaty i inne obostrzenia dają kredytodawcy ogromną władzę, często naciągając sztuczkami marketingowymi przyszłych klientów.

Samo oprocentowanie kredytów w Unii mimo tej samej waluty we wszystkich krajach różni się i to znacznie. I tak dla przykładu biorąc kredyt konsumencki w Portugalii wysokość odsetek wyniesie aż 12,2% podczas gdy podobny kredyt w Finlandii pociągnie za sobą zapłatę tylko 6% odsetek. Takie rozbieżności skłoniły władze UE do pochylenia się nad problemem. Po burzliwych debatach na ten temat Parlament Europejski zatwierdził 16 stycznia obecnego roku nowe przepisy dotyczące kredytów konsumenckich w całej Unii. Dają one dużo większe prawa obywatelom niż dotychczasowe przepisy. Każdy kredyt będzie mógł zostać anulowany jeżeli kredytobiorca rozmyśli się w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Nowe prawo ujednolica wymagania dotyczące reklam. Teraz w całej wspólnocie będą musiały być podawane te same informacje; w praktyce w znaczny sposób ułatwi to ich porównanie. Obywatel będzie mógł zaciągnąć kredyt w dowolnym kraju co również na pewno zwiększy konkurencję i choć trochę zniweluje różnicę w kosztach w poszczególnych krajach. Będzie również jeden wzór formularza, który pozwoli przedstawiać koszty zawsze w ten sam przejrzysty sposób i nie będzie mowy o żadnych gwiazdkach, drobnym druczku czy dziesiątkach stron pogmatwanych umów, z których do końca nie wiadomo o co chodzi i gdzie są haczyki. Nowe przepisy dotyczą kredytów zaciąganych w wysokości od 200 do 75 000 euro. Nie będą jednak podlegać pod nie kredyty hipoteczne i karty obciążeniowe. Dolna granica została ustalona by prawo nie zahamowało rozwoju rynku szybkich kredytów na sms, coraz popularniejszych szczególnie w krajach skandynawskich.

Jeżeli rzeczywiście wejdą w życie wszystkie ten przepisy w każdym kraju, a nie ma podstaw by w to wątpić, to rzeczywiście konsumenci wiele na tym zyskają. Może będzie mniej tragedii związanych z niewypłacalnością, jednak nie ma co się łudzić że jakakolwiek firma zrezygnuje z zabiegów marketingowych skłaniających do bezmyślnego brania kredytów. Natomiast pewnym jest że takich przypadków będzie znacznie mniej.
Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.